Fórum a poradna pro slečny - Registrace

Svým přístupem na „Fórum a poradna pro slečny“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Fórum a poradna pro slečny“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Fórum a poradna pro slečny“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Fórum a poradna pro slečny“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné.
Uživatel fóra odesláním registračního formuláře výslovně potvrzuje a souhlasí s tím, že: Se stane Registrovaným uživatelem a veškeré údaje a osobní údaje (dále jen „Údaje“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), týkající se Registrovaného uživatele uvedené ve formuláři nebo dodatečně, budou shromážděny a uchovány v databázi Registrovaných uživatelů s tím, že budou dále zpracovávány a mohou být poskytovány třetím osobám za podmínek stanovených Zákonem a těmito Podmínkami registrace. Údaje mohou být používány provozovatelem fóra a/nebo jejich jeho partnery za účelem rozvoje a provozu poskytovaných služeb. Provozovatel je oprávněn, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zasílat Registrovaným uživatelům buď svým jménem, nebo i prostřednicím svého smluvního partnera, e-mailové zprávy, včetně zpráv obsahujících informace o poskytovaných službách provozovatele či o produktech a službách třetích osob s tím, že tento souhlas může Registrovaný uživatel kdykoliv na požádání zrušit. Veškeré výše uvedené souhlasy jsou udělovány na celé období, kdy jsou Údaje uchovávány v databázi, a jsou konečné v tom smyslu, že není pro jakékoli jednotlivé nakládání s Údaji potřeba další konkrétní souhlas Registrovaného uživatele, pokud Zákon nestanoví jinak. Provozovatel se zavazuje nakládat s Údaji v souladu se Zákonem a těmito Podmínkami registrace.